U džematu je bereket i uspjeh: Džemat Lubine džamije obradovao džematliju Suada Hasanbegovića odlaskom na hadž

Imam džemata Lubine džamije mr. Salih-ef. Meštrovac sa svojim prijateljima, ahbabima i džematlijama ovog ramazana su obradovali svog džematliju Suada Hasanbegović odlazkom na hadž. Suad je hizmetio i hizmeti oko 40 godina oko Lubine džamije. Njegov trud, zalaganje, žrtvovanje u ime Gospodara je doprinjelo da ga njegove džematlije nagrade sa najvažnijim putovanjem u životu svakog čovjeka.

S obzirom da većina džematlija koji su učestvovali u ovom hajru nije htijela da se otkrije njihov identitet spomenut ćemo samo njihova imena: Džemat Lubine džamije, Suad, Džemila, Mahmud, Izet, Sead, Fejzo, Muhamed, Mirza, Ismet, Salih, Enisa, Zineta, Adis, Ibrahim, Nezir, Hasan, Mirsad, Mirza, Aida, Benisa, Sabina, Aldina, Sanija, Amela, Numo i mnogi drugi.

S obzirom da je prikupljeno i više od potrebnog, Suad će to iskoristiti za džeparac i sadaku u svetim mjestima. Ovo je samo nastavak ove tradicije jer će Suad biti sedmi hadžija koji je na ovakav način obavio hadž sa Vratnika i iz džemata Lubine džamije. Molimo Allaha da sve one koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog hairli djela, Gospodar nagradi iz Svoje riznice.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter