Općina TRNOVO

Naziv džamije/džemata:

Dejčići

Ulica:

Imam džemata:

Abdulah-ef. Dedić

Naziv džamije/džemata:

Trnovo

Ulica:

Imam džemata: