sektor za brak i porodicu

sektor za brak i porodicu

Džemat Raštelica: Organizovani besplatni mamografski pregledi

Udruženje Rubin iz Hadžića i Mreža za osnaživanje zdravlja žena “Think pink” realizovali su pedeset mamografskih pregleda za žene sa područja dzemata Raštelice, odnosno naselja (Rastelice, Džanica i Vukovica). Udruženje „Think Pink – Zajedno smo jedno“ je udruženje koje je pokrenulo i vodi nacionalnu Think Pink Mrežu. Nacionalna Think Pink

sektor za brak i porodicu

Džemat Blagovac: Hatma-dova članica ženskog aktivizma i podjela novih Ilmihala za polaznike mekteba

U ponedjeljak, 28. septembra 2020. godine, nakon akšam-namaza  u džamiji na Blagovcu, proučena je dova povodom završetka hatme, koju su u proteklom periodu zajedno sa muallimom Emirom Sojkić proučile žene iz džemata Blagovac. Nakon proglašenja pandemije Covid-19, sve aktivnosti ženskog  dijela džemata odvijale su se putem online platformi, tako da

sektor za brak i porodicu

Predramazanska posjeta nanama u džematu Teftedarin do

Poštivanje i uvažavanje starijih osoba čine život i sredinu u kojoj živimo posebno ugodnom koja oplemenjuje naša srca i dušu, te čini društveni ambijent rahatnijim. Poslanik, a.s., upućujući nas na najbolji način, ukazao nam je na poštovanje starijih i samilost i razumjevanje mlađih, pa kaže: „Ko ne bude milostiv prema