Radio BIR

zajedno u dobru

29. Zajedno u dobru: “Učajluci i njihov značaj”

Tema novog izdanja je “Učajluci i njihov značaj”. O ovome Vam donosimo razgovor sa imamom, hatibom i mualimom u džematu Kovači Asadom-ef. Fočom. U okviru rubrike Sarajevske priče donosimo vam anketu u kojoj smo pitali građane Sarajeva, poznaju li termin učajluci a u okviru iste poslušajte i dio atmosfere koja pokazuje način obilježavanja mubarek noći u našim krajevima. Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Nova Breka Mustafe-ef. Isakovića na temu “Značaj učajluka”

zajedno u dobru

28. Zajedno u dobru: “Lejletu-l-berat – Noć oslobađanja od vatre”

Tema novog izdanja je “Lejletu-l-berat – Noć oslobađanja od vatre”, koja prema takvimu Rijaseta IZ u BiH nastupa u petak, 14. ša’bana 1440. god. po H., odnosno 19. aprila 2019. godine, sa akšam-namazom. Mubarek noć Lejletu-l-berat je noć koja se prema islamskoj tradiciji smatra noći brisanja grijeha, te je vjernici provode u intenzivnijem ibadetu. O ovome Vam donosimo razgovor sa imamom, hatibom i mualimom u džematu Hrasno Brdo – Milinkladska Salkom-ef. Balkićem.U okviru rubrike “Sarajevske priče” o značaju mubarek noći Lejletu-l-berata govori nam hadži bula Aiša Karakaš, muallima iz ugledne sarajevske ulemanske porodice, koja je sa nama podijelila svoj način obilježavanja noći polovine mjeseca ša’bana.Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Mrakovo Amela-ef. Šehovića na temu “Lejletu-l-berat”

zajedno u dobru

27. Zajedno u dobru: “Mektebski biseri”

Tema novog izdanja je “Mektebski biseri”, a to su naši gosti, pobjednici mektebskog takmičenja na području sarajevskog medžlisa, koje želimo predstaviti i koji će se dalje takmičiti na nivou Sarajevskog muftijstva u nedjelju 14. aprila ove godine. U okviru rubrike “Sarajevske priče” predstavljamo, djevojčice i dječake, polaznike mektebske nastave, koji nisu osvojili jedno od prva dva mjesta na mektebskim takmičenjima, ali su svojim trudom, zalaganjem, upornošću svakako zaslužili našu pažnju i zanimanje. Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Lužani Senaida-ef. Isakovića na temu “Važnost mekteba i mektebske nastave”

zajedno u dobru

26. Zajedno u dobru: “Poruke i darovi Miradža”

Tema novog izdanja je “Poruke i darovi Miradža”  o čemu Vam u okviru centralnog dijela naše emisije donosimo razgovor sa Edin-ef. Mrkulićem, imamom, hatibom i muallimom u džematu Blagovac.U rubrici Sarajevske priče donosimo Vam zanimljiv prilog o tome kako su članovi Mreže mladih Lubine džamije obilježili Lejletu-l-miradž.Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Briješće mr. Ejuba-ef. Velića na temu Miradža i njegovog značaja u islamu.

zajedno u dobru

25. Zajedno u dobru: “Vrijeme u životu muslimana”

Tema novog izdanja je “Vrijeme u životu muslimana”  o čemu Vam u okviru centralnog dijela naše emisije donosimo razgovor sa dr. hafizom Muhamed-ef. Čajlakovićem, imamom, hatibom i muallimom Baščaršijske i Hadžijske džamije. O vrijednosti vremena u okviru naše redovne rubrike Sarajevske priče govori nam Sanela Dizdar, nastavnica arapskog jezika i razredne nastave u OŠ “Vrhbosna” u Faletićima. Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Nahorevo mr. Muhidina-ef. Topčagića na temu vremena i njegovog značaja u islamu.

zajedno u dobru

24. Zajedno u dobru: “Komšijski odnosi”

Tema novog izdanja emisije “Zajedno u dobru” je “Komšijski odnosi” o čemu Vam donosimo razgovor sa mr. Ahmet-ef. Skopljakom, imamom, hatibom i muallimom u džematu Istiklal džamije. O značaju komšijskih odnosa i njihove uloge u njenom životu, u okviru rubrike Sarajevske priče, poslušajte intervju sa svršenivom GHM i diplomiranom pravnicom, Elmedinom Bjelak.

Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Lubine džamije na Vratniku mr. Saliha-ef. Meštrovca na temu komšijskih odnosa. 24. Zajedno u dobru – 21.03.2019. godine od 18h!

zajedno u dobru

23. Zajedno u dobru: “Rad i halal zarada – odnos poslodavac-radnik”

Tema novog izdanja je “Rad i halal zarada – odnos poslodavac-radnik”  o čemu Vam u okviru centralnog dijela naše emisije donosimo razgovor sa Mirsad-ef. Đerzićem, imamom, hatibom i muallimom u džematu Jarčedoli.  U okviru rubrike Sarajevske priče možete poslušati zanimljivu priču bh. biznismena Mahira Alađuza, koji zapošljava značajan broj ljudi sa kojima nastoji kroz halal poslovanje poboljšati biznis, ali istovremeno i raditi na uspostavljanju što boljeg odnosa na relaciji poslodavac-radnik. Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Blagovac Edina-ef. Mrkulića na temu rada i halal privređivanja.

zajedno u dobru

22. Zajedno u dobru: “Značaj i uloga porodice”

Tema novog izdanja je “Značaj i uloga porodice”, o čemu Vam u okviru centralnog dijela naše emisije donosimo razgovor sa sarajevskom mualimom Jasminom Demirović.U okviru rubrike Sarajevske priče o značaju porodice i njenom odgoju, kur’anskim smjernicama kojima se vodila kao i praktičnim Poslanikovim a.s savjetima koji su joj pomogli u odgoju, govori Sadžida Išerić, svršenica Gazi Husrev-begove medrese i majka šestero djece.Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Grbavica II mr. Sejida-ef. Strike na temu “Jačaj porodičnu vezu”.

zajedno u dobru

21. Zajedno u dobru: “Poštivanje svetosti džamije”

21. izdanje emisije “Zajedno u dobru” biće realizovano u četvrtak 28. februara od 18 sati. Tema novog izdanja je “Poštivanje svetosti džamije” , o čemu Vam u okviru centralnog dijela naše emisije donosimo razgovor sa imamom, hatibom i muallimom u džematu Kobilja Glava Vehbijom-ef Makićem.U okviru rubrike Sarajevske priče možete poslušati zanimljiv prilog o džamiji i džamijskom redu, o čemu smo razgovarali sa hadžincom Eminom Abaspahić!Preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Ciglane Samira-ef. Hatkića na temu “Važnost poštivanje svetosti džamije”.

zajedno u dobru

19. Zajedno u dobru: “Poštovanje starijih”

Tema novog izdanja je “Poštovanje starijih”, o čemu Vam donosimo razgovor sa imamom, hatibom i muallimom u džematu Lubine džamije na Vratniku mr. Salih-ef. Meštrovcem.O ovoj temi biće riječi i u našoj rubrici “Sarajevske priče” u kojoj vam donosimo razgovor na temu poštovanja starijih sa prof. Mersihom Kajmović, profesoricom vjeronauke a preporučujemo Vam i hutbu imama, hatiba i muallima u džematu Jarčedoli, Mirsad-ef. Đerzića na temu poštovanja prema starijima.
19. Zajedno u dobru – 14.02.2019. godine od 18h!