Pravilnik o organizaciji i radu medžlisa i džemata

miz sarajevo

Posjete džematskim odborima i upoznavanje sa novim Pravilnikom o organizaciji i radu medžlisa i džemata

Predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, gosp. Jusuf Zahiragić te rukovodioci Administrativno-pravne i Službe za ekonomsko-finansijske, vakufske i poslove društvene brige, Muhamed Memić i Ismeta Sućeska, organizirali su na području medžlisa obavezne sastanke sa predsjednicima, blagajnicima i imamima džematskih odbora koji su bili radno-konsultativnog karaktera a u cilju prezentiranja