Maid-ef. Ibrahimović

hutba

Hutba: Ne budimo sljedbenici tuđih običaja i praznika

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Salavat i selam na Allahovog Poslanika, a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana. Muslimani na ovim prostorima žive i trebali bi da se ponašaju  kako im vjera islam nalaže. Svoju vjeru i običaje moraju u

hutba

Siroče ne ucvili

Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini i pruži ruka pomoći. Uzvišeni Allah nas upozorava: „I siroče ne ucvili.“ (Ed-Duha, 9.) Ibn Kesir kaže: „Nemoj ponižavati i odbijati siroče, nego prema njemu budi dobrostiv i nježan.“ ( str. 1508)

hutba

Ebu Bekrova, r.a., iskrenost

Kada je Ebu Bekr, r.a., saznao za Poslanikovu, a.s., smrt dolazi do njegove sobe i nakon što ga je vidio izlazi pred okupljeni narod. Tada im se obraća riječima: „O ljudi! Uistinu ko je obožavao Muhammeda neka zna da je on zaista mrtav. Ko obožava Allaha neka zna da je On živ i da nikada neće umrijeti.“