Lejletu-l-berat

Senaid Isaković

Ef. Isaković: Noćas učimo dovu za sebe, porodicu i domovinu, jer dova mijenja kader

Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nastupa večeras s akšamom. Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine ša’bana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Prema časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfu-š-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša’bana. Obilježava