ines melez

džemat dobrinja 3b

Džemat Dobrinja 3b: Redovno mjesečno druženje za žene i radionice za djecu

U srijedu, 15. januara tekuće godine, žene iz Aktiva džemata organizirale su redovno mjesečno druženje džematlijki, kao i radionice za djecu starijeg i mlađeg uzrasta  Kako je početkom godine u naš džemat došao novi imam, hafiz Nisvet-ef. Omerdić sa porodicom, ovomjesečno druženje iskoristile smo da džematlijke upoznamo sa novom efendinicom,