hayrat fondacija

Kenan Musić

Grupa imama iz Sarajeva i Srebrenice boravila na studijsko-edukacijskom programu u Republici Turskoj

U periodu od 19.08.-27.08.2019. godine osam imama sarajevskog Medžlisa te dvojica imama MIZ Srebrenica, boravili su na studijsko-edukacijskom programu u Republici Turskoj. Imami iz Bosne i Hercegovine su bili gosti “Fondacije Hayrat” („Hayrat Vakfi“), jedne od najvećih i najorganiziranijih vakufskih fondacija u Turskoj, koja svoje predstavništvo ima i u Sarajevu