džemat mišćine džamije

enes piro

Džemat Mišćine džamije organizovao ikrar dovu Adelu Šabanoviću

U subotu, 13.07.2019. godine u Mišćinoj džamiji upriličena je ikrar dova Adelu Šabanoviću. U našem lijepom običaju se ikrarom obznanjuje da musliman želi ispuniti petu islamsku dužnost, tj. obaviti hadž. Obično budući hadžija za svoje životno putovanje vrši pripreme sa svojim ukućanima i rodbinom, međutim, obzirom da je Adelu za