Džemat Čekaluša

Džemat Čekaluša

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH dodijelio zahvalnicu džematu Čekaluša

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je na prijedlog svojih članova, policajaca Jedinice za osiguranje DKP i rezidencije, dodijelio zahvalnicu džematu Čekaluša (Kulin H. Bali džamija), koju su u ime džemata preuzeli Eldar-ef. Huseinović i gosp. Senad Muratović. Zahvalnica je dodijeljena za ostvarenu saradnju, podršku i nesebičan doprinos lakšem