dom nahorevo

muhidin topčagić

Džemat Nahorevo: Ramazanska posjeta KJU “Dom za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” u Nahorevu

U ponedjeljak 18.05.2019. godine na obostrano zadovoljstvo džemat Nahorevo upriličio je posjetu Kantonalnoj Javnoj Ustanovi „Dom za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ u Nahorevu. Svjesni da posebnu pažnju trebamo posvetiti našim starijima, pogotovo onima koji svoje treće životno doba provode u domovima za stare i iznemogle