adem zalihić

Kenan Musić

Glavni imam u posjeti Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

U petak 07. juna tekuće 2019. godine glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevo doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić posjetio je direktora Hitne pomoći Kantona Sarajevo dr. Adema Zalihića.    Glavnog imama dr. Musića direktor Zalihić je upoznao sa Centrom za edukaciju Hitne pomoći, naučno nastavnim potencijalom ove važne ustanove, medicinskom