Ramazanska priča (15) BOGOBOJAZNI KROJAČ
Džemat Careve – Sultan Fatihove džamije: Posjeta Aladži i podjela hedija povratnicima
Tradicionalni iftar u džematu Bogovići – Pale
Iftar i druženje članova Mreže mladih džemata Raštelica