Predramazanska posjeta nanama u džematu Teftedarin do

Poštivanje i uvažavanje starijih osoba čine život i sredinu u kojoj živimo posebno ugodnom koja oplemenjuje naša srca i dušu, te čini društveni ambijent rahatnijim. Poslanik, a.s., upućujući nas na najbolji način, ukazao nam je na poštovanje starijih i samilost i razumjevanje mlađih, pa kaže:

„Ko ne bude milostiv prema mlađima i ne bude poštovao starije ne pripada nama.“

Ovaj vjerski princip važi za sva vremena i sve situacije, te prakticiranje ovih pravila života, kada se radi u ime Allaha, dž.š., imaju tretman ibadeta, čime postižem ovosvjetsku nagradu, a to je rahatluk i zadovoljstvo u duši i velika nagrada na budućem svijetu. Poštivanje starijih je praksa Poslanika, a.s., i to je stvarna odlika muslimanske sredine.

Podstaknute hadisom Allahovog Poslanika, a.s., u kojem se kaže: „Zaista je od veličanja Allaha, dž.š., poštivanje starijeg sijedog muslimana…“ Sektor za brak i porodicu džemata Teftedarin do, upriličio je tri predramazanske posjete nanama, koje zbog bolesti nisu u mogućnosti da posjećuju džamiju. Posjete su upriličene kod hadži Muše Osmanagić, Hrvačić Hasije i Đule Balić.

Posebna  radost u očima ovih čestitih muslimanki, dočekala nas je na samom ulazu njihovih kuća. Sve one imaju svoju priču, iz kojih čovjek može crpiti mnoge pouke. Nana Hasija posti od svoje 6. godine života, od 1931.g. kako nam je spomenula. Zadnje dvije godine nije u mogućnosti postiti, jer joj zdravlje ne dozvoljava, a njena žalost zbog toga, očituje se kroz suze koje pušta svaki put kada se spomene ramazan. Njene usne stalno svjedoče: La ilahe illallah, te kaže da konstantno zahvaljuje Allahu što ju je počastio vjerom islamom.

Veličina ovih muslimanki ne može se opisati riječima, one govore same za sebe, pa jedna od njih, vadi ispod svoga bolesničkog jastuka, skromnu donaciju za džamiju. Koliko insanu malo treba da bi nekome uljepšao dan, posvjedočile su nam ove posjete, iz kojih čovjek izađe sa pravim shvatanjem života. Za naše nane obezbjedili smo i skromne hedije kao znak pažnje i poštovanja. Na kraju, upućujemo dove u nadi da Allah, dž.š., bude zadovoljan našim nanama, da im primi njihove lijepe i tople riječi kao i suze radosnice i da ih osnaži u nastojanju da ostanu dijelom naše zajednice i džemata.  

Pripremila: Sumeja Sultanović

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter