Posjete džematskim odborima i upoznavanje sa novim Pravilnikom o organizaciji i radu medžlisa i džemata

Predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, gosp. Jusuf Zahiragić te rukovodioci Administrativno-pravne i Službe za ekonomsko-finansijske, vakufske i poslove društvene brige, Muhamed Memić i Ismeta Sućeska, organizirali su na području medžlisa obavezne sastanke sa predsjednicima, blagajnicima i imamima džematskih odbora koji su bili radno-konsultativnog karaktera a u cilju prezentiranja i upoznavanja sa odredbama novog  Pravilnika o organizaciji i radu medžlisa i džemata koji je usvojen od strane Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sastancima koji su održani po općinama sa područja cijelog MIZ Sarajevo, sudionici su se mogli upoznati sa svim pravnim i finansijskim aspektima rada u džematu sa intencijom pravilne  primjene novog Pravilnika o organizaciji i radu medžlisa i džemata kao i ostalih aspekata rada po džematima.

Poseban akcenat je stavljen na činjenicu potrebe dostavljanja prijedloga za blagajnike džemata od strane džematskih odbora Izvršnom odboru Medžlisa IZ Sarajevo, kao i obavezu potpisivanja izjave od strane predsjednika i blagajnika džematskih odbora kao i organiziranje Skupštine džemata u strogo određenim terminima. Svi sudionici ovih sastanaka su zadužili nove Blagajničke dnevnike kao i naloge za uplatu i isplatu, kao i pripremljene forme Prijedloga za blagajnike kao i Izjave za predsjednike džematskih odbora i blagajnike džemata.

Obzirom da su sastancima prisustvovali i članovi Izvršnog odbora MIZ Sarajevo sa područja općina na kojima su oni i održavani , te da se na njima diskutiralo o raznim problemima sa kojima se susreću džematski odbori na svom području u svom svakodnevnom radu poput članarine Islamske zajednice, izgradnje imamskih kuća, razgraničenja džemata, potrebi prijema novih imama, sergija, upravljanja mezarjima i gasulhanama i drugih životnih problema, zaključak svih sudionika ovih sastanaka je da su oni veoma korisni i da ih treba redovno organizirati u narednom periodu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter