Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Alija-ef. Čančar