Održano takmičenje najuspješnijih polaznika Škola hifza Muftijstva sarajevskog

U Sultan Fatihovoj – Carevoj džamiji u Sarajevu održano je takmičenje najuspješnijih polaznika Škole hifza s područja Muftiluka sarajevskog.

Takmičenju je pristupilo dvadeset i šest polaznika s područja medžlisa Sarajevo, Visoko, Kakanj, Gračanica, Breza i Kiseljak. Takmičenje je organizirano u tri kategorije, hifz Amme džuza, u kojoj su se takmičili polaznici Škole hifza do 12 godina, zatim kategorija hifz 29. i 30. džuza do 15 godina, te hifz 28. i 29. džuz ili 1. i 2. džuza do 18. godina starosti.

Komsiju ovog takmičenja činili su hafiz mr. Abdulaziz Drkić – predsjednik, hafiz Mensud Đulović – član i hafiz Omer Zulić – član. Moderator takmičenja bio hafiz Sadrudin Išerić, koordinator Škole hifza Muftijstva sarajevskog.

Takmičenje je otvorio dr. Abdulgafar Velić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, koji se na početku obratio prisutnima, zaželio im uspjeh kako na takmičnju tako i u daljem radu, te otvorio takmičenje.

Nakon što su svi takmičari proučili određene kur’anske sure i stranice, komsija je imala težak zadatak odabrati najuspješnije polaznike Škole hifza, koji su uzeli učešća na ovom takmičenju.

Najuspješniji takmičari u prvoj kategoriji Amme džuza do 12 godina bili su:

  1. Boudellaa Nedžla iz Sarajeva
  2. Kaldžija Imran iz Visokog
  3. Hasan Omar iz Sarajeva

Najuspješniji takmičari u drugoj kategoriji 29. i 30. džuz do 15 godina bili su:

  1. Muhammed Muhammed iz Sarajeva
  2. Rešidović Sara iz Sarajeva
  3. Zećo Davud iz Sarajeva

Najuspješniji takmičari u trećoj kategoriji 28. i 29. džuz ili 1. i 2. džuz do 18 godina bili su:

  1. Karčić Amina iz Sarajeva
  2. Barakat Isa iz Kaknja
  3. Alihodžić Mujo iz Sarajeva

Na kraju takmičenja prisutnim takmičarima, muhafizima, imamima i roditeljima obratio se muftija sarajevski prof. dr. Enes ef. Ljevaković. U svom izlaganju istakao je svoje zadovoljstvo što Škola hifza Muftijstva sarajevskog postiže zapažene rezultate. Više od hiljadu naših najuspješnjih mekteblija pohađalo je i pohađa Školu hifza. Njih nekoliko stotina naučilo je Amme džuz. Također, nekoliko polaznika Škole hifza steklo je i časnu titulu hafiza cijelog Kur’ana.

Na kraju je muftija čestitao svim polaznicima Škole hifza velike i zapažene rezultate, posebno istaknuvši današnje takmičare. Također, muftija je čestitao i muhafizima i roditeljima, koji su posebno zaslužni za sve rezultate i uspjehe Škole hifza.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter