Održan radni sastanak glavnog imama doc. dr. hafiza Kenan-ef. Musića i vjeroučitelja KS

U subotu 27. aprila 2019. godine u prostorijama Studentskog Centra IZ-ce u BiH održan je radni sastanak glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo doc. dr. hafiza Kenana-ef.  Musića sa vjeroučiteljima, nastavnicima i profesorima predmeta islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Teme sastanka su bile saradnja između vjeroučitelja i Vjersko-prosvjetne službe MIZ Sarajevo na čelu sa glavnim imamom MIZ Sarajevo doc. dr. hafizom Kenan-ef. Musićem, kao i aktivnosti na izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa predmeta Islamska vjeronauka.

U subotu 27. aprila 2019. godine u prostorijama Studentskog Centra IZ-ce u BiH održan je radni sastanak glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo doc. dr. hafiza Kenana-ef.  Musića sa vjeroučiteljima, nastavnicima i profesorima predmeta islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Sastanak je otvoren učenjem odlomka iz Časnog Kur’ana koje je proučio prof. Elmedin Musić, nakon čega je dobrodošlicu svima iskazao direktor Studentskog Centra IZ-ce u BiH dr. Muamer Tinjak. Ovaj radni sastanak inicirao je glavni imam MIZ Sarajevo u cilju što bolje saradnje i ustrajavanja na putu odgajanja novih generacija, a prisutan je bio i pomoćnik glavnog imama Miralem-ef. Babajić.

Teme sastanka su bile saradnja između vjeroučitelja i Vjersko-prosvjetne službe MIZ Sarajevo na čelu sa glavnim imamom MIZ Sarajevo doc. dr. hafizom Kenan-ef. Musićem, kao i aktivnosti na izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa predmeta Islamska vjeronauka.

Prisutnima se obratila i predsjednica Aktiva vjeroučitelja KS prof. Esada Grabus, koja je iznijela aktuelnu problematiku kada je u pitanju ovaj Aktiv.  Glavni imam doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić je u svom obraćanju istakao kako MIZ Sarajevo nastoji ostvariti što bolju saradnju sa vjeroučiteljima kroz različite projekte. Cilj  Vjersko – prosvjetne službe medžlisa je između ostalog sagledavanje učinaka, dometa, realizacije i izazova s kojima se susreću vjeroučitelji  u procesu realizacije nastavnog plana i programa vjeronauke u osnovnim i srednjim školama.

Dinamična životna kretanja nameću potrebu da se propituju suodnosi između ljudskog duha i djelovanja i da se sagledavaju u kontekstu promjenjivih društvenih, političkih, kulturnih i svih drugih prilika. To je jedan pozitivan pristup kojim se rukovodi i glavni imam MIZ Sarajevo u cilju sagledavanja pozicije, mogućnosti i perspektive na realizaciji jednog trougla medžlis – vjeroučitelj – učionica  – poruka je glavnog imama koji je sve resurse MIZ Sarajevo stavio na raspolaganje vjeroučiteljima.

Vjeroučitelji su u jednom otvorenom razgovoru i diskusiji propitali kvalitet saradnje, uvidjevši  gdje taj oblik saradnje nije na nivou i gdje ga treba učvršćivati kako bi on bio konstanta u  međusobnim relacijama.

Kada  je u pitanju Nastavni plan i program, o kojem je bilo riječi, poručeno je kako to nisu isključivo vjerske teme nego su to i teme koje se tiču univerzalnog odgoja i obrazovanja učenika u osnovim i srednjim školama, zbog čega nastavnici i profesori Islamske vjeronauke daju veliki doprinos u aktuelnom odgoju današnjice gdje se nalazimo pred različlitim vrstama izazova, određenih pitanja i njihovog pravilnog razumijevanja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter