Naziv džamije:

Džamija Bakarevac

Ulica:

Ruđera Boškovića 57

Imam džemata:

Muhamed-ef. Šarić

Naziv džamije:

Kuvajtska džamija

Ulica:

Džemala Bijedića do br. 42

Imam džemata:

Hafiz Semin-ef. Grabus

Naziv džamije:

Gornji Velešići

Ulica:

Gornji Velešići br. 19

Imam džemata:

Smajo-ef. Burek

Naziv džamije:

Jordanska džamija

Ulica:

Grbavička br. 12

Imam džemata:

mr. Fikret-ef. Pašanović

Naziv džamije:

Ummu Arif Zabadni

Ulica:

Kemala Kapetanovića bb

Imam džemata:

mr. Sejid-ef. Strika

Naziv džamije:

Hadži Idrizova džamija

Ulica:

Azize Šaćirbegović br. 5

Imam džemata:

Muharem-ef. Veladžić

Naziv džamije:

Šehidska džamija

Ulica:

Milinkladska 79 A MZ Hrasno Brdo

Imam džemata:

Salko-ef. Balkić

Naziv džamije:

Pofalići

Ulica:

Orlovačka bb

Imam džemata:

Muzafer-ef. Musić

Naziv džamije:

Centralna džamija Šanac

Ulica:

Olovska 83, MZ Hrasno Brdo

Imam džemata:

Edin-ef. Spahić