Tribina o Hadzu 2019 - plakat

Tribine o hadžu za žene

06.07.2019.

17:30h

07.07.2019.

Ratna džamija na Igmanu

13:00h

Ljeto-u-seheru-tabelarni-plakat

Aktivnosti za mjesec juli

Medžlis IZ Sarajevo

ljeto u seheru - aktivne radionice

Aktivne radionice za djecu predškolskog uzrasta

01.07.2019.

Istiklal džamija

ljeto u seheru - pojedinacni plakat

Edukacija za žene

Omladinski centar Hrasno