Na Fakultetu islamskih nauka magistrirao imam Sultan Fatihove-Careve džamije hafiz Sadrudin-ef. Išerić

Dana 21. juna 2021. godine imam Sultan Fatihove – Careve džamije u Sarajevu Sadrudin-ef. Išerić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio je magistarski rad o temi: „Al-Baqillanijeva teorija al-iğāza““ pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Džemal Latić, predsjednik, prof. dr. Amrudin Hajrić, komentor i član i prof. dr . Almir Fatć, mentor i član.

U svome radu mr. hafiz Sadrudin Išerić tretirao je teoriju nadnaravnosti Kur’ana kroz djelo “I’džazu-l-Kur’an” Imama El- Bakillanija u kojem autor iznosi svoje gledište spram nadnaravnosti i neimitativnosti Kur’ani Kerima, naglašavajući da je Kur’an Kerim Allahova objava i najveća, glavna mu’džiza Njegova Poslanika koja potvrđuje istinitost njegove poslaničke misije. Nadnaravnost Kur’ana je posebno predstavljena kroz aspekt govora o nepoznatom (gajb), nepismenosti Poslanika, te stilu kur’anskog izraza (nazm).

Mr. hafiz Sadrudin-ef. Išerić, rođen je 10.7.1973. godine u mjestu Išerić Brdo, općina Sokolac. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1992. godine, a diplomirao na predmetu Akaid i komparativne religije iz oblasti tefsira na Međunarodnom Islamskom Univerzitetu u Islamabadu 1999. godine. Radio je u džematu Hladivode i Koševsko Brdo MIZ Sarajevo, a od 2003. godine je imam Sultan Fatihove-Careve džamije u Sarajevu. Koordinator je Škole hifza Muftijstva sarajevskog i član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Oženjen je muallimom Sadžida hanumom i otac je šestero djece.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter