Na Fakultetu islamskih nauka magistrirao imam, hatib i muallim džemata Lokve-Gradac Ejub-ef. Jašić

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 17. marta 2020. godine, uspješno je odbranjen magistarski rad kandidata Ejub-ef. Jašića pod naslovom “Prevođenje ajeta u djelima Mehmeda Handžića”. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Enes Karić, predsjednik Komisije, prof. dr. Amrudin Hajrić, član komisije i prof.dr. Almir Fatić, mentor i član komisije.

Ejub-ef. Jašić, rođen je u Tešnju 10. 9.1990. godine. Osnovno obrazovanje završio je u Tešnju, a srednje u Tuzli, gdje je pohađao Behram begovu-medresu. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, završio je dodiplomski studiji na teološkom smjeru 2013. godine. Naredne godine upisao je master studij. Radi kao imam u džematu Lokve-Gradac (Hadžići) i džamiji Vreoci (Ilidža) od 2014. godine. Ejub Jašić je oženjen i otac jednog djeteta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter