MIZ Sarajevo bogatiji za novog hafiza: Samir ef. Avdić položio hifz pred Komisijom Rijaseta

U srijedu, 09. maja 2018. godine, pred Komisijom Rijaseta IZ u BiH za hifz, imam, hatib i muallim džemata Faletići, MIZ Sarajevo, Samir ef. Avdić,  završio je sa polaganjem ispita i učenjem hatme. Polaganje hifza je trajalo petnaest dana, svaki dan po dva džuza (40 stranica) Kur’ana. Muhafiz novog sarajevskog hafiza je hfz. Semin ef. Grabus.

Samir Avdić je rođen u Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Sarajevu 1995. godine, nakon čega  upisuje Gazi Husrev-begovu medresu, gdje uspješno maturira 1999. godine. Završio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu s prosječnom ocjenom 8.6. Radio je kao nastavnik vjeronauke u OŠ „Avdo Smailović“ u Sarajevu u periodu 1999-2000. i 2003-2006.god. U Zavodu za specijalno obrazovanje „Mjedenica“ radio kao vanjski saradnik angažovan na časovima vjeronauke u periodu 2005-2007. godine.

U periodu od septembra 2014. do septembra 2017. godine bio je angažovan na poslovima pomoćnika u mektebu Buča Potok. Od septembra 2015. godine radio kao honorarni imam u džamiji u ulici Safeta Isovića – Buča Potok, i kao muallim u istoj džamiji od septembra 2017. godine.

Od januara 2017. godine, imamsko-hatibske poslove obavljao u džematu Kijevo, dok je od 01.12.2017. godine na poziciji imama, hatiba i muallima u džematu Faletići. Oženjen je i ima jednog sina.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter