Hutba mr. hafiza Maida-ef. Ibrahimovića: Kocka i igre na sreću su propast za svaku zajednicu

Kocka i igre na sreću se igraju u novac. One uzrokuju psovku, mržnju, neprijateljstvo, ružne riječi, te odvraćaju od spominjanja Allaha, dž.š., i obavljanja namaza. Allah, dž.š., je iz Svoje sveopće mudrosti zabranio ljudima kocku, jer je ona šejtanski posao i zlo koje uzrokuje brojne štetne posljedice. Kockari prisvajaju tuđu imovinu na nedozvoljen način. Naime, oni žive u iluziji da će lahko i bez ulaganja truda i rada doći do velikog bogatstva i dobiti.

Zahvala Uzvišenom Allahu na blagodatima kojima nas je nagradio i podario nam da ih koristimo na dunjaluku. Neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike.

Dunjaluk je satkan od dobrih i loših djela. Svaki čovjeki ima priliku da čini dobro ili loše, ili i jedno i drugo. Islam je vjera koja čovjeku nudi jedinstven put i način života koji ga vode sreći na oba svijeta. Čvrsta vjera u Allaha, dž.š., podrazumijeva iskrenost i potrebnu dubinu. Ne možemo postići istinsko zadovoljstvo, sreću, ljubav i vlastito dobro suprotstavljajući se svome Gospodaru. Svaka zabrana u islamu je u interesu samog čovjeka i njegovog primjernog života. Krajnje je vrijeme da shvatimo da naši životni uslovi ili neuslovi ne mogu biti opravdanje za kršenje Božijih propisa. Islam je postavio kako pravila i metode sticanja, tako i investiranje imetka u dobro. Zabranio je sve puteve koji vode bespravnom uništavanju i sticanju imetka na nedozvoljen način. Allaha, dž.š., nas upozorava da kocka i igre na sreću sa sobom nose veliku štetu.  Allah, dž.š., kaže: „ Pitaju te o vinu i kocki. Reci: „Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, ali je šteta od njih veća od koristi.(El- Bekare, 219.)

Kocka i igre na sreću donose veliku štetu vjeri i čovjeku, dok je korist zanemariva u odnosu na štetu. Postavlja se pitanje, šta je kocka? „Kocka je svaka igra između dvije ili više osoba kojoj je predmet novac, kojeg pobjednik u igri uzima od pobijeđenog, gdje jedna strana sigurno dobija, a druga sigurno gubi. Tu se ubrajaju igre na sreću, kao što su: loto, bingo,tombola razne srećke i kladionice.“

Kocka i igre na sreću se igraju u novac. One uzrokuju psovku, mržnju, neprijateljstvo, ružne riječi, te odvraćaju od spominjanja Allaha, dž.š., i obavljanja namaza. Allah, dž.š., je iz Svoje sveopće mudrosti zabranio ljudima kocku, jer je ona šejtanski posao i zlo koje uzrokuje brojne štetne posljedice. Kockari prisvajaju tuđu imovinu na nedozvoljen način. Naime, oni žive u iluziji da će lahko i bez ulaganja truda i rada doći do velikog bogatstva i dobiti.

Poslanik, s.a.v.s., je osudio čak i samu pomisao na kocku i da nekoga pozovemo da bude dio te igre. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „ I ko kaže svome drugu: „Hajde da se kockamo!“, neka podijeli sadaku!” (Muslim)

Doktor Jusuf  Karadawi kaže: „Ni jednom musliman nije dozvoljeno da traži razonodu i odmor u kockanju, niti da u kockanju troši svoje slobodno vrijeme, niti da stiče novac kroz takvu igru.“ Neki učenjaci smatraju da onaj ko pozove drugu osobu na kocku i igre na sreću dužan je podijeliti sadaku u visini onoga što je planirao uložiti u njih, kako bi se na taj način očistio od tog grijeha.

Psiholozi su kroz svoja istraživanja utvrdili da kocka i igre na sreću kod čovjeka uzrokuje uzbuđenje, pa razočarenje, te na kraju se kod čovjeka budi mržnju i neprijateljstvo. One postaju smisao života onome ko ih igra. One su jedna vrsta narkotika sa kojima čovjek pokušava da pobjegne od stvarnosti i problema.

Tužno je, nadasve žalosno gledati kako djeca, omladina, pa i stariji sve više vremena provode u kladionicama ili bolje reći „klaonicama za novac“, jer one kolju porodice, zajednicu i društvo. Kladionice su postale mjesto upoznavanja ljudi kod kojih je zajedničko propast na dunjaluku i ostavljanje obaveza prema porodici. Žalosno je posmatrati ljude koji sa velikom čežnjom iščekuju bingo pred TV ekranima i od igara na sreću očekuju puno. Vidjet ćemo u jednoj kući kako svi igraju zajedno; djed, nana, sin, snaha i unučad. Takvi zaboravljaju na mudru izreku u kojoj se kaže: „U sreću se uzda lud, a pametan uz Allahovu, dž.š., pomoć u svoj trud!“

Strast za kockom i igrama na sreću uništava čovjekov život i brak. Razara u čovjeku sve ljudske vrednote i vrijednosti, uništava razum, ponos i dostojanstvo. Kockar je spreman slagati, ukrasti, prevariti, pa i ubiti kako bi došao do sredstava za kockanje. On uništava svoj imetak i porodicu.

Uzvišeni Allah je zabranio kocku i igre na sreću. Ubrajaju se u velike grijehe, jer su zla koja prouzrokuju brojne štetne posljedice. Kockar prisvaja tuđu imovinu i izgrađuje u sebi veliku nadu o bogastvu koje će steći na tuđoj nevolji.

Kada sve sagledamo, uvidjet ćemo da Islam zbranjuje kocku i igre na sreću, jer su šejtanova djela. Njih se trebamo kloniti kako bi imali zadovoljstvo i sreću pri sebi, u porodici i zajednici. Ljudi pokušavaju kockanjem steći novac i bogastvo u kojem neće imati nikakvog hajra. Jedan čovjek mi je govorio da je dobio hiljade maraka na bingu, ali od njih nije postigao nikakvog dobra.

Kocka i igre na sreću nisu dozvoljene, bez obzira i kada bi čovjek taj novac trošio u humanitarne akcije i pomoći. U tome nema napretka niti za čovjeka, niti za porodicu, niti za zajednicu i društvo.

Danas, kocka i igre na sreću su postale sastavni dio porodice, zajednice i društva. Prisutne su u kući, školi, klubovima, trgovima, hotelima, vozovima, brodovima, avionima, na svakom mjestu. Postale su ciljem mnogih ljudi, jer u njoj traže put za brzo sticanje imetka.

Neki kockari svoje kockanje opravdavaju da žele pomoći drugima, jer lutrija izdvaja dio sredstava za socijalne programe. Međutim, kocka i igre na sreću su haram, novac od njih je haram i takav novac se ne može dati kao sadaka.

Važno je spomenuti da je usvojen Dinamički plan i program aktivnosti u kampanji protiv poroka kocke kojeg je sačinio Operativni tim Rijaseta. Islam čovjeka uči, podučava, savjetuje, potiče i izgrađuje da čovjek svojim vlastitim trudom i radom dođe do već određene nafake i zarade. Drugim riječima, Islam od nas traži da novac stičemo i trošimo na halal način. Zato se treba okaniti kocke!

Gospodaru sačuvaj nas ovog grijeha i udalji Nas i naše porodice od kocke i igara na sreću. Molimo Te, učini nas iskrenim robovima i uvedi nas u Džennet. Amin!

25. januar 2019.god./ 19. džumade-l-ula 1440.H.god.

Hutbu napisao: hfz. mr. Maid ef. Ibrahimović

Imam, hatib, muallim, džemat Soukbunar, MIZ Sarajevo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter