Hutba hafiza Osmana-ef. Kalabića: Kako sačuvati mlade od savremenih pošasti

Neka je zahvala Uzvišenom Allahu, swt, i neka je salawat i selam na našeg Plemenitog Poslanika Muhammeda, s.a.w.s, njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

„I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Lut reče: ”Kako to da se ne bojite? Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite, a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite” – rekoše oni: ”Ako se ne okaniš, o Lutu, bit ćeš sigurno prognan.” ”Ja se gnušam toga što vi radite!” – reče on; ”Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!” I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve, osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili! To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.“ (Aš-Šu’ara’, 160-175)

Cijenjena braćo, u vremenu smo kada se većina vrijednosti ne primijećuje, a ono što je pošast, bolest, što je štetno i bezvrijedno smatra vrijednošću i dostignućem u ljudskim slobodama koje treba zaštititi. Iz kazivanja o Lutu, a.s, i njegovom narodu možemo izvući mnoge pouke. Prvo je da se On gnuša od postupaka svoga naroda koji su žene, koje je Allah, swt, za njih stvorio, ostavili, a muškarcima sa strašću prilazili. Treba naglasiti to da pojedinci nisu ovlašteni da takve postupke nasilno spriječavaju, nego je za to ovlaštena država koja ima monopol prisile. Na vjernicima je da imaju isprvan stav o tom velikom grijehu, da ga, ukoliko se od njih traži, na najljepši način iznesu i da srcem najstrožije osude ono što zabludjeli rade. Takođe, ne smijemo zaboraviti činjenicu da oni koji sada traže to pravo, a manjina su, kada postanu većina, nastojat će protjerati ‘čiste ljude’ kako bi oni mogli potpuno opušteno uživati u svome grijehu. „A odgovor naroda njegova je glasio: ”Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!” (An-Naml, 56)

Naš odgovor na postojeće stanje, u okolnostima u kojima živimo, nikako ne bi smio biti nasilno spriječavanje, nego mudro neslaganje jer se ovdje i želi vidjeti kakvi smo vjernici i koliko nas to, zapravo, ima. Sa druge starne, vjernik se ne boji osim Allaha, twt, ali je mudar i uvijek djeluje proaktivno misleći na svoju i budućnost svojih potomaka. Najbolje što može učiniti jeste podučavati mlade, od Allaha, dž.š, objavljenim vrijednostima na način da u vikendu koji predstoji upiše djecu u mekteb kako bi u najljepšem okruženju učili o svojoj vjeri. Takođe, vjernik će za svoju djecu u školama odabrati vjeronauku, a nikako njoj alternativne predmete kojima se prikriveno i postepeno želi iskriviti od Allaha, twt, podarena fitra, priroda reda u kojoj je stvorio čovjeka. „Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna – obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju..“ (Ar-Rum, 30-31)

U mektebu i školi djeca trebaju učiti ono što im donosi dobro, uspjeh i sreću na oba svijeta, jer Drugi svijet je vječan i bolji od ovoga gdje nas varljive čari, nezasita duša i prokleti šejtan žele udaljiti od puta ka toj vječnoj sreći. „Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.“ (Al-E’ala, 16-19) „O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine – oprost i nagrada velika. Kako mogu biti isti: onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim… Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na Pravi put ukazuje onome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.“ (Al-Fatir, 5-8)

Kao roditelji, vodimo računa o redovnosti pohađanja mektebske nastave naše djece, nabavimo im ono što je potrebno za najljepše napredovanje i savladavanje gradiva godine u koju su upisani, savjetujmo im da se sa braćom i sestrama najljepše druže i ponašaju te da znaju da, dok su u mektebu i džamiji, oni su u Božijoj kući, u okrilju mira, sigurnosti, dobra, Allahove milosti i pomoći. Budimo dobri i milostivi jedni prema drugima. Uspjeh i odgoj koji steknu u okrilju Milosti i Upute od Gospodara Sveznajućeg neće ih odvesti kojekakvim povorkama stida i srama, nego će biti čestiti, moralni, radini, vrijedni ljudi koji druge poštuju i koje Allah, swt, voli. Oni će biti oni koji uspostavljaju red, a nikako ne siju nered po Zemlji.

„A Medjenu – njegova brata Šuajba. ”O narode moj” – govorio je on – ”Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u Njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili. I ako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer On je sudija najbolji!” (Al-E’araf, 85-87)

Naučimo sebe same a i našu djecu veličanstvenom principu poslanika Šu’ajba: da ne remetimo postojeći red i da iza nas, u svakom pogledu, ostaje još veći red, poredak, urednost, sloga, mir i sreća. Naučimo našu djecu trajnim vrijednostima; kelimei-šehadetu, abdestu, namazu, učenju Kur’ana, međusobnom poštovanju, lijepom ahlaku prema svima, odgovornosti, radinosti, tačnosti i svijesti da je ovaj svijet polje u kojem sijemo za Vječni život. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najbolje što otac može ostaviti svojoj djeci jeste lijep odgoj.“ (Tirmizi, br. 1875, i Ahmed, br. 16118) Alejhisselam je, takođe, kazao: „Ko odgoji dvije djevojčice sve dok ne postanu punoljetne, na Sudnjem danu će biti sa mnom.“ (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sastavio svoje prste) (Muslim, br. 4765) Rekao je i ovo: „Ko bude imao tri kćerke ili tri sestre ili dvije kćerke ili dvije sestre pa ih odgoji i dobro im čini, a zatim ih uda, nagrada mu je Džennet.“ (Tirmizi, br. 1839)

Molim Allaha, swt, da nas osnaži na putu ispravnog odgoja i podučavanja djece, da u okruženju džamije, mekteba i škole sačuvaju od Njega podarenu ispravnu prirodu, fitru, te da nas sastavi u džennetima zadovoljstva… Amin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter