Hutba Elmedin-ef. Hodžića “Važnost i značaj planiranja u islamu”

VAŽNOST I ZNAČAJ PLANIRANJA U ISLAMU

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji je nebesa i Zemlju stvorio po savršenom Božanskom planu i mudrom uređenju. Salavat i selam na Božijeg miljenika pejgambera Muhammed a.s.  Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed a. s. Božiji rob i Božiji Poslanik. Neka je Allahova milost na sve pripadnike Islama.

U današnjoj hutbi govorit će mo o važnosti i značaju planiranja u Islamu. U Božijem određenju postoji vječni plan po kojem se sve po strogo određenom redu i planu događa, nastaje, živi i razvija i nestaje. U Božijem jedinstvenom sistemu koji obuhvata sve što postoji, čitav postojeći svijet, sve ima svoje mjesto, svoju svrhu i funkciju. Ništa nije slučajno bez cilja i svrhe stvoreno.

Mi nismo stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih iz igre i bez svrhe.  El- Enbija ,16.ajet

Uzvišeni Bog je čovjeku, to znači nama, u tom pojavnom svijetu namjenio posebno mjesto i ulogu. Svoju slobodu koju nam je daravo Bog, takoreći skupo plaćamo.Sloboda kao najbitnije čovjekovo obilježje učinila nam je život dramatičnim, život pun iskušenja, vječnu borbu dobra i zla, istine i zablude. Kur’an nam u slučaju Adem a.s. i njegovog premještanja iz dženneta  otkriva tu prirodu ljudskog bića. U čovjeku se stalno međusobno bore stvaralačke i destruktivne snage, snage materije i duha, tijela i duše. Uz sve to čovjek se prihvatio uloge i zadaće halife. Bog nas je odabrao za taj poziv. Zato je naša prvenstvena zadaća da budemo svjesni onoga čime raspolažemo da se trudimo da opravdamo svoju ulogu, svjesni činjenice ko nam je to dao i da će mo za tu svoju ulogu biti odgovorni pred Bogom. Biti Božiji zastupnik je, koliko časno i uzvišeno, toliko i još više povezano sa velikom odgovornošću.

Sve što je na Zemlji i nebesima sve je to vama Svemogući stvorio i podvrgao vašoj vlasti. El- Džasije,  13.ajet

Zato je čovjek dužan sve postaviti na svoje odgovarajuće mjesto. Da bi se ta misija ispunila potrebno je imati punu aktivnost u svim manifestacijama ljudskog postojanja.Osnovna obaveza svakog od nas jeste da preduzmemo sa svoje strane sve što je u našim mogućnostima  da unaprijedimo svoj život kako bi živjeli u Božijem zadovoljstvu. To se može postići jedino uz precizno planiranje i pravilno organiziranje našeg dunjalučkog života.

Planiranje je intelektualno zahtjevan proces, a čovjek i jeste obdaren nad ostalim stvorenjima upravo razumom, koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i donošenja temeljnih odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama. Planiranjem se premošćuje jaz između onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo biti. Vjernik zna svoj cilj, taj cilj jeste Allahovo zadovoljstvo.Na tom putu iz svoje neizmjerne milosti Uzvišeni Bog nam pruža pomoć u vidu svoje objave i u slanju svojih Poslanika.Bez obzira što je odlikovan razumom ne može se sam boriti protiv iblisa. Nužna je Božija pomoć.Zato planiranje mora biti sastavni dio života jednog muslimana, vjernika pogotovo u svim njegovim moralnim (vjerskim), političkim, društvenim i ekonomskim aktivnostima. Kur’an savjetuje muslimane da budu stratezi i da planiraju svoj život.

O vjernici bojte se Allaha i neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite .Hašr ,18. ajet.

Poziv na preispitivanje šta smo za sutra pripremili je poziv za preispitivanje šta smo pripremili za Sudnji dan ali  i isto tako  i planiranje našeg svakodnevnog života na ovome svijetu. Nažalost ova naša obaveza planiranja i strategije koja je ujedno i dragocjeni sunnet Poslanika, danas je u velikoj mjeri zapostavljena kod muslimana, nestala je iz naših života i aktivnosti  i posljedično tome doprinijela da budemo u  stanju u kojem se nalazi danas muslimanski svijet.

Vizija i planiranje su donijeli velike uspjehe prvim muslimanima zahvaljujući prije svega Poslaniku i ashabima koji su posjedovali viziju, mudrost i znanje.

Uzvišeni Allah i Poslanik hvale one sa vizijom i mudrošću i zato muslimani bi terbali da se natječu u što kvalitetnijem organiziranju i plamiranju, kako privatnog tako i društvenog života.

Plan jednog muslimana ne smije biti kratkovidan, kratkoročan i mora da uzme u obzir sve relevantne dugoročne produkte vlastitog djelovanja. Gledanje puno dalje od trenutnog okruženja i okolnosti u kojima se čovjek nalazi jeste vizija. A planiranje ne može biti uspješno bez vizije.

U kur’anskom kazivanju o Allahovim poslanicima Dragi Bog nam navodi njihove primjere kao ljudi sa jasnom vizijom

I sjeti se robova Naših, Ibrahima, Ishaka i Ja’kuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. Sad ,45. ajet

Okrečući se životu našeg Poslanika Muhammeda.s. primjetit će mo da je njegov život detaljno planiran ne samo u vjerskim , već i u općim životnim situacijama. Uprkos njegovoj bezgraničnoj vjeri u Uzvišenog Allaha svoj život je pažljivo i ciljano planirao do najsitnijih detalja. Najzorniji primjer je primjer  hidžre, preseljenju iz Mekke u Medinu. Otuda nam Poslanik poručuje:

„Planiranje je najveća sposobnost uma“

Ovo je poruka braćo i nama. Muslimani moraju uzeti u obzir sve raspoložive mogućnosti kako bi njihovi planovi bili uspješni.

Nelogično je stvari raditi nasumice i onda očekivati da će Allah biti na našoj strani zato što smo vjernici. I na kraju svjesnost o važnosti strateškog planiranja i promišljanja treba da bude odraz naše vjere u Dragog Boga kao Savršenog Stratega. Kur’an nas stalno i iznova podsjeća da Allah najbolje planira. Bez obzira koliko mi savršeno planirali u konačnici Bog je taj koji odlučuje. Možda u našoj izrezi“ Čovjek snuje a Bog određuje“ je sadržano razumjevanje islamskog pogleda na važnost i značaj planiranja u Islamu.

Neka nas Uzvišeni Allah učini od onih koji u svojim planovima i namjerama imaju iskren nijet i neka nas pomogne na putu dobra. Amin.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter