Hfz. Ammar Bašić govorio o izazovima sadašnjice

U nedjelju 25. marta 2018. godine, u sklopu redovnih mjesečnih predavanja koja organizira džemat Osjek u suradnji sa Omladinskim sektorom, održano je predavanje na temu Izazovi sadašnjice, a predavač je bio hfz. Ammar Bašić. Hafiz je u uvodu svog predavanja istakao da je izazov svih izazova pobijediti svoj ego, svog šejtana, neprijatelja u nama.

Zatim je od mnogobrojnih izazova izdvojio četiri. Prvi važan izazov je onaj koji Allahov poslanik Muhammed a.s., spominje u hadisu kada kaže: „Za vas se ne bojim od toga da ćete širk Allahu dž.š., činiti, već se za vas bojim od toga da vas dunjaluk ne obuzme…“ Zato je važno da vjernik nikada ne stavlja dunjaluk i prolazno na njemu ispred ahireta i onoga što je vječno. Drugi izazov je da se čvrsto prihvatimo Allahove Riječi, jer je samo u Kur’anu naše dostojanstvo i slava kako to Uzvišeni kaže u 10. ajetu sure El-Enbija’. Treći izazov je da ostanemo dosljedni i ustrajni u svom djelovanju. Kada znamo koji nam je cilj, metod za njegovo ostvarivanje i kada smo odlučni da do tog cilja dođemo pitanje je samo kako ćemo djelovati u društvu koje je puno problema i nepravde. Da li je rješenje pobjeći ili ostati i uhvatiti se u koštac sa izazovima? Na nama je da čuvamo našu domovinu, slobodu, vjeru, dostojanstvo i da jačamo u svakom pogledu.
Hafiz Ammar je zaključio svoje predavanje 105. ajetom sure El-Maide: „O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.“ Druženje sa omladinom i džematlijama nastavljeno je i nakon predavanja gdje su prisutni imali priliku postavljati pitanja i direktno sa hafizom razmijeniti mišljenja.

Iz džemata Osjek iz dana u dan šalju se prelijepe slike sa različitih programskih sadržaja. Tako je i u subotu 24. marta 2018. godine, u Muhadžirskoj džamiji bila upriličena Večer Kur’ana na kojoj su učešće uzeli polaznici mektepske pouke. Prigodan vazi- nasihat o vrijednosti učenja Kur’ana tom prilikom je kazivao hfz. Hašim ef. Zahirović.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter