džamija Donji Hadžići

Naziv džamije:

Ulica:

Patriotske lige 26

Imam džemata:

Maid-ef. Alađuz

džamija Binježevo

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Memfad-ef. Drkić

džamija Budmolići

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Eldin-ef. Smajević

DSC00005

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Velid-ef. Dupovac

džamija Hadžići

Naziv džamije:

Centralna džamija Hadžići

Ulica:

Džamijska 40

Imam džemata:

Hafiz Hašim-ef. Zahirović

Lokve

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Ejub-ef. Jašić

džamija Pazarić

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Ahmed-ef. Hasković

13445545_1757174544523674_3945605888925383754_n

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Muamer-ef. Mrkonja

džamija Japalaci-Tarčin

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Bajro-ef. Bandić

džamija na Trznju

Naziv džamije:

Ulica:

Imam džemata:

Midhat-ef. Begić