Džemat studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu: Predavanje mr. Sejid-ef. Strike o „Vrijednosti traženja znanja”

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, odnosno Udruženje ekonomista SEEF organizovalo je još jedno prigodno predavanje koje je održao mr. Sejid-ef. Strika o temi „Vrijednost traženja znanja". Predavanje je održano 27.02.2019. godine, u amfiteatru  Fakulteta islamskih nauka,  na kojem je prisustvovalo oko 50 studenata sa različitih fakulteta.

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, odnosno Udruženje ekonomista SEEF organizovalo je još jedno prigodno predavanje koje je održao mr. Sejid-ef. Strika o temi „Vrijednost traženja znanja”. Predavanje je održano 27.02.2019. godine, u amfiteatru  Fakulteta islamskih nauka,  na kojem je prisustvovalo oko 50 studenata sa različitih fakulteta.

Na samom početku predavanja, mr. Strika je govorio o dvije vrste znanja: znanje koje moramo imati i znanje koje trebamo imati:

-Znanje koje moramo imati je znanje o Allahu dž. š., a drugo znanje je znanje koje je Muhammed s.a.v.s imao” – poruka je Sejid ef. Strike, koji je u toku svog predavanja studente podsjetio kako znanje ne vrijedi onda kada ga imamo, već onda kada se ono vidi u našim djelima.

Dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović ustupajući prostor za širenje znanja i predavač mr. Sejid-ef. Strika prenoseći svoje znanje studentima su na taj način pokazali kako to praktično treba izgledati.

Predavanje je završeno pričom o hazreti Aliji čija poruka je bila: „Imati znanje znači da čovjek svoje znanje upotpunjuje onda kada ga primjenjuje u vlastitom životu.”

Organizatori se posebno zahvaljuju predavaču, kao i Fakultetu islamskih nauka na ustupljenom prostoru.

Druženje je okončano zajedničkim obavljanjem jacije-namaza u mesdžidu FIN-a.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter