Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević održala predavanje u džematu Grbavica 2

U okviru redovnog druženja za žene, gost predavač u džematu Grbavica 2 bila je doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, profesorica na Katedri za religijsku pedagogiju i psihologiju pri Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Početak je školske i mektebske godine, pa je ovo bila prilika da profesorica da određene smjernice u odgoju djece, odnosno, umijeću odgojnog djelovanja u radu sa djecom. Govorila je o tri odgojna pedagoška djelovanja:

  1. UNAPREĐENJE (hrabrenje, podsticanje, motiviranje)
  2. PREDUPREĐIVANJE (po potrebi)
  3. SPREČAVANJE (kazna, discipliniranje)

Neke od poruka prof. Sijamhodžić-Nadarević su:

  • Postepenost u odgoju je od iznimne važnosti, jer i Objava je dolazila postepeno, ne odjednom.
  • Djetetu se trebaju postaviti granice, jer, uprotivnom, djetetova priroda podivlja baš kao i ruža ukoliko se ne potkraćuje.
  • Kada je riječ o granicama, roditelji trebaju biti usaglašeni, kao i nane i dede koji su, pored roditelja, najviše sa djecom.
  • Tjelesna kazna ne bi smjela biti prisutna.
  • Posebno je istaknula da je u odgoju djeteta važan razgovor i izgradnja prijateljskog odnosa sa djetetom. Shodno tome, djetetu treba dati priliku da samo ispravi svoju grešku, ne posezati odmah za kritikom jer se u tom slučaju dijete zatvori i prijateljski odnos je uništen.
  • Krajnja mjera u odgoju je ŠUTNJA, ne posezati za njome često, preferirati razgovor.

Zahvaljujemo se doc. dr. Dini Sijamhodžić-Nadarević na izdvojenom vremenu i nadamo se ponovnom susretu.

S.M.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter