Direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović održao hutbu u Centralnoj džamiji na Ilidži

Dana, 24.5.2019. godine direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-u BiH boravio je u posjeti džematu Ilidža i održao hutbu. Dobrodošlicu direktoru izrazio je imam Centralne džamije na Ilidži Resul-ef. Alić koji je ujedno i upoznao direktora sa stanjem vjerskog života u džematu Ilidža.

Prijemu je prisustvovao i dugogodišnji imam Enver-ef. Prolaz, a direktor Smajlović izrazio je svoje zadovoljstvo i zahvalio se imamu i Džematskom odboru na dobrodošlici i prijemu.

Ovom prilikom u cijelosti prenosimo hutbu Ismaila-ef. Smajlovića, direktora Uprave za vjerske poslove.

Iskušenja Bedra i radosti Fetha

“Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovom putu, i drugoj, neprijateljskoj…To je, zaista dalekovidnim pouka.” (Kur’an, 3:13)

Danas je 24. maj 2019. godine, odnosno, 19. ramazan 1440. H. godine. Ramazan je mjesec posta i solidarnosti među muslimanima. To je mjesec objave Kur’ana Časnog i presudnih događaja u povjesti ljudskog roda koji su od izuzetnog značaja za muslimane.

U ovome danu treba skrenuti pažnju na dva događaja koji su omeđili današnji dan: Lejletu-l-Bedr, dan  pobjede na Bedru i Lejletu-l-Feth, dan povratka u Mekku. Objava Kur’ana Časnog, Isra i Mi`radž snaže i uzdižu vjerovanje u svakom pojedincu, dok Bedr i Feth ovjeravaju historijsku činjenicu, odnosno, lekciju od neprocjenjive vrijednosti za ljudski rod.

Uputa od Gospodara svijeta, Kur’an Časni donosi ljudskom rodu model za organiziranje uspješne zajednice, uzornog sistema koji razvija jasan red prioriteta i funkcionalan poredak svih društvenih činilaca. Progres, napredak, uspjeh i pobjede dolaze kao rezultat kvalitete u svim područjima življenja.

Pobjeda na Bedru (624, a obilježena u utorak, 21. maja) jasno je označila muslimane kvalitetom vojnog faktora koji je osposobljen čuvati i braniti teritorijalni integritet i politički suverenitet Zajednice muslimana. I, konačno, povratak u Mekku (večeras, 20. ramazana 630, 24. maja) je potvrda prava muslimana i svih ljudi na zavičaj, na rodni kraj i rodni humus.

Obaveza muslimana je promišljati poruke Bedra. Uzvišeni Allah podsjeća razborite osobe: «Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovom putu, i drugoj, neprijateljskoj…To je, zaista dalekovidnim pouka.» (K, 3:13)

Koliko je važna pobjeda na Bedru, za kasnije generacije, vidi se i po tome što Kur`an o toj bitki govori više nego o bilo kojoj drugoj u ljudskog roda. O porukama Bedra je važno promišljati danas kada određeni faktori na scenu donose strah, netrpeljivost i mržnju, a bitka na Bedru nastala je iz mržnje spram islama i muslimana: « I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali…» (K, 8:47)

Nasilnike podstiče šejtan, l.a., predstavljajući im njihove postupke lijepim da bi ponozio ljudski rod. Na Bedru je bio u liku Surake ibn Malika. Govorio je opijenim mušricima: »Niko vas danas ne može pobijediti, a ja sam vaš zaštitnik!», a  kada je došlo do sukoba i vidio meleke i hrabru vojsku muslimana, pobjegao je i rekao: «Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.» (K, 8:48)

Dan Bedra je Uzvišeni Allah nazvao ‘Jevmu-l-furkan – Dan razlučivanja istine od neistine’ i definitivnog odbacivanja šejtanskog uticaja na čestite vjernike (K, 8:41) i time razdvojila vjerovanje od nevjerovanja, istinito od lažnog, pravdu od nepravde, znanje od neznanja i na kraju, to je bilo razdvajanje između dotadašnjih predstava o pobjedi i porazu i njihovih uzroka i nove spoznaje da je pobjeda isključivo stvar prave vjere a ne ratne snage i naoružanja. Jasno je osvijetljena na Bedru šejtanska spletka, Ebu Džehlova zabluda i mnogobožačko poniženje kao što je osvijetljen mjesec o uštapu Bedra.

Utemeljena institucija Šure–dogovaranja i savjetovanja među muslimanima o pitanjima i poslovima Ummeta posebno dolazi do izražaja na Bedru i tako obavezuje muslimane kroz sve generacije u jasnoj Kur´anskoj poruci: »… i dogovaraj se s njima!» (K, 3:159)

Dakle, na Bedru je kvaliteta vjere, pronicljivosti ratne strategije, taktike, operative i odlučne namjere muslimana da pobijede, išle zajedno i harmonično sa prirodom ljudske naravi.

Da bi bili i ostali ostvareni Ummet Bedra, a ne samo narod, kao što su Izraelćani, koji uz zemaljska lutanja, poniženja, ropstva i danas žive i haosu terora i nereda, Poruke i pouke Bedra su očite: muslimani moraju imati permanentnu svijest o Allahu Uzvišenom – Takva, potom, bez prestanka se oslanjati na Gospodara svijeta – Tevekkul, ne zapadati u očaj, beznađe, tjeskobu, niti gubiti vjeru i nadu u Allahovu pomoć – Nasrullah, i, konačno, nadati se milosti – Rahmetullah i dobroti – Fadlullah. To sve dariva Uzvišeni Allah, Tvorac svijeta. To je ovjerila bitka na Bedru!

Poslanik, a.s., u ime Allaha, za dobro islama i na korist svih muslimana savjetuje i dogovara sa svim muslimanima pa mu između ostalih Sa’d ibn Mu’âz, r.a., kaže: “Mi smo tebi, Allahov Poslaniče dali prisegu, slijedimo Objavu, obećali smo ti vjernost i odbranu od svakog napada. Zato pođi, Muhammede kamo hoćeš i mi ćemo s tobom”, kao što je prije toga Poslaniku se obratio Mikdâd ibn ‘Amr sa riječima: “Pođi, o Allahov Poslaniče, onamo kamo ti Allah zapovijeda a mi ćemo te svi slijediti i nećemo ti reći kao što su Israilci rekli Musau, s.a.”

Važna poruka Bedra ukazuje na činjenicu da ˝Islam čestiti muslimani razvijaju svojim imetkom i čuvaju životima šehida!˝ Ta borba za istinu trajaće do Sudnjeg dana. Allahov Poslanik, a.s., je to potvrdio riječima koje bilježi Muslim u svom Sahihu: »Allahova vjera neće nikada nestati, jer će je svojim životima čuvati skupina vjernika sve do Sudnjega dana.» Šehidi domovine su najbolja potvrda ove činjenice.

Ova činjenica je dovela do trjumfalnog povratka u Mekku – Fetha, rodni kraj Časnog Poslanika, a.s., i brojnih ashaba koji će nakon toga otvoriti prostor slobodnog kretanja za sve ljude i trgovačke karavane.  U tome bi mogli pouku uzeti i kreatori pravila o slobodama u medrno doba.

Povratak u Mekku ja najjači najjasniji odgovor na Poslanikovu, a.s., čežnju za rodnim krajem koja se ovjerila u proučenoj dovi na putu Hidžre i događaju promjene Kible. Zato večeras čitajte poruke Fetha i svih pobjeda koje su ostavili časni i hrabri muslimani kroz povijest ljudskog roda.

Muhammeda, a.s., ima i duhovnu i društvenu dimenziju koja je neodvojiva jedna od druge, a zajedno su temeljna odrednica muslimanskog načina života u pojedinačnom i društvenom značenju. Povijesni događaji koje ovjerava Časni Poslanik, a.s., ovjeravaju sklad pokreta koji prouzilazi iz ljudskog napora u traganju za blagostanjem iz kojeg će se krunisati pobjeda i Bedra i Fetha.

Zato sa razlogom se može konstatirati da je ‘ramazanski put’ – put ka ostvarenju cilja, dakle, uspjeh koji Uzvišeni Allah pomaže: «Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu; da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio; i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je.» (Kur’an, 48:1-4)

Molim Allaha dž.š. da oprosti meni, vama i svim muslimanima. Molim Ga da nam dâ da u nama trajno svijetli duh Bedra, njegove pouke i poruke. Amin!

Uzivšeni Allahu oplemeni čestita srca muslimana blagodatima ramazana, da dožive slast pobjede u svome bedru i osjete ugođaj Fetha, povratka svome domu, u rodni kraj pronoseći ljudsko dostojanstvo primjereno Tvojoj uputi koju si objavio u ovom časnom mjesecu. Amin!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter