Aktivnosti Mreže mladih i kultura pamćenja genocida

Govor o zločinima iz prošlosti i istraživanje njihovih detalja nesumnjivo je moralan čin. To, s jedne strane, doprinosi izgradnji jasnog stava spram zla; dok istovremeno znači i obzir prema onima koji su zlo osjetili na vlastitoj koži. Aktivisti Mreže mladih su, vodeći se svojim principima kulture sjećanja i ustrajavanja na

Islamska zajednica u BiH poziva vjernike da lično žrtvuju kurbane

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vjernike da na Kurban-bajram žrtvuju kurbane. Žrtvovanje kurbana u tim danima propisano je Kur’anom i to je dužan učiniti svaki vjernik, domaćin, koji ima mogućnost za to. Najbolje je da se ovaj obred obavi lično i u krugu porodice, jer je tako činio

Putevi islama: Poštivanje knjiga

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo će u okviru projekta “Putevi islama” nuditi javnosti edukativne sadržaje o našoj vjeri, tradiciji i kulturi. Na youtube stranici je objavljen serijal “Islamska tradicija Bošnjaka” gdje su imami tretirali tradicije, običaje, navike, materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe iz života, govora, vremena i prostora u kojem

Putevi islama: Način prakticiranja vjere

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo će u okviru projekta “Putevi islama” nuditi javnosti edukativne sadržaje o našoj vjeri, tradiciji i kulturi. Na youtube stranici je objavljen serijal “Islamska tradicija Bošnjaka” gdje su imami tretirali tradicije, običaje, navike, materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe iz života, govora, vremena i prostora u kojem