Hutba: Žrtva za dobrobit ljudskog roda

“Hvala Milostivom Stvoritelju na blagodatima neizmjernim. Nema snage i moći osim moći i snage Njegove, Njega slavi, veliča i hvali sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovom milošću i uputom čovjek izvršava propise koji ga približavaju vjećnoj ahiretskoj sreći, a udaljavaju ga od poniženja na Dunjaluku i srdžbe

VJERSKI ZNAČAJ, SMISAO l SVRHA KURBANA

Autor: Kasim Dobrača Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se

Univerzalni značaj kurbana

Autor: dr. Sulejman Mašović Kurban prati povjest      Prema znanstvenim proučavanjima povjesti, uporedo s vjerom u božanstvo, ide i prinošenje žrtvi. Čovjek od svog postanka, okružen prirodnim sila­ma i događajima koje ne može objasniti, obraća se nevidljivom gospodaru za pomoć. Da ga umilostivi, prinosi mu najljepše što ima. Kad su