Održan sastanak koordinatora Škole hifza: Aktivnosti visoko podigle ljestvicu kvaliteta

Sastanak koordinatora Škole hifza Muftijstva sarajevskog održan je 16. juna, u Sultan Fatihovoj- Carevoj džamiji u Sarajevu. Prisutne je, tokom uvodnog obraćanja, poselamio dr. Ahmed ef. Purdić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, koji je u ulozi domaćina poselamio prisutne, čestitao na trudu i kontinuitetu u vremenu

Moj džemat, moja pripadnost

Čovjek je, voljom Stvoritelja, individualno biće sa specifičnim osobinama koje ga čine prepoznatljivim. Istovremeno, on pripada raznim kolektivima – željenim i manje željenim. U ljudskim životima posebne su pripadnosti onim kolektivima čiji članovi dijele iste vrijednosti. Takav kolektiv je džemat – zajednica u koju pristupamo kao pojedinci sa svim ličnim