Džemat Jarčedoli: Mektebsko takmičenje u učenju kratkih kur’anskih sura

U nedjelju 07. februara 2021. g., u džematu Jarčedoli je održano mektebsko takmičenje u učenju kratkih kur’anskih sura napamet. Takmičenje je organizovano u sklopu dodatnih nastavnih aktivnosti u toku zimskog raspusta. Cilj takmičenja je bio da se polaznici mektebske nastave dodatno ohrabre i motivišu za javne nastupe, da im se

Lejletu-r-regaib – Noć za preispitivanje naših želja

Mubarek noć Lejletu-r-regaib nastupa u akšam, u četvrtak, 18. februara 2021. godine. “Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan!” je dova Muhammeda, a. s., kojom vjernici ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletu-r-regaib. Prva mubarek noć mjeseca redžeba je Lejletu-r-regaib, nastupa uoči prvog petka u tom