Mreža mladih Stari Grad: Organiziran humanitarni bazar

Članovi mreže mladih Stari Grad su u toku mjeseca rebiul-evvela odlučili da obraduju i pomognu bošnjačku djecu iz Konjević Polja koja pohađaju instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi. Ponukani porukom našeg dragog Poslanika Muhammeda, a.s., da je najbolji musliman onaj koji najviše koristi ljudima, organizovali su se i uvezali sa prijateljima