Ured za društvenu brigu: Posebna briga za povratnike kroz socijalni program pomoći

U srijedu 12. februara putem Ureda za društvenu brigu uručena je pomoć povratnicama na području općine Prača, džemat Hrenovica. Kao vid pažnje i solidarnosti sa povratnicima u manjem bh. entitetu, uručena su određena novčana sredstva izdvojena iz Fonda Bejtu-l-mal odnosno Fonda za pomoć socijalno ugroženim te obezbijeđeni prehrambeni paketi kao