Džemat Semizovac: Bogate i raznovrsne aktivnosti ženskog aktivizma

Navršila se godina dana, kako u džematu Semizovac uspješno djeluje ženski aktivizam, koji broji preko 50 žena uključenih u sekcije sufare, učenja Kur’ana i tedžvida te tefsira. Sa sestrama radi pet muallima: Mediha Delić-Lila, kordinator svih aktivnosti, inače nastavnica vjeronauke u OŠ “Porodice ef. Ramić” u Semizovcu. Tu su još Suada Osmanović, Nudžejla Kulo, Fekija Alić i Merima Hajro.

Posjeta delegacije Republike Indonezije Istiklal džamiji

Specijalni izaslanik predsjednika Republike Indonezije za međureligijski dijalog i saradnju nj.e.  dr. Syafiq A. Mughni boravio je u posjeti Istiklal džamiji. U njegovoj pratnji bile su diplomate Ambasade Republike  Indonezije u Sarajevu. Gospodin Syafiq je istakao važnost Istiklal džamije koja predstavlja simbol prijateljstva između bošnjačkog i indonežanskog naroda, te je zaključeno da se intenzivira saradnja i međusobni susreti.

Dan općine Hadžići: Priznanje za Mrežu mladih Hadžići

Mreža mladih Hadžići pod vodstvom Maida-ef. Alađuza, imama, hatiba i muallima džemata Donji Hadžići dobitnik je posebnog priznanja “Zahvalnica Općine Hadžići” u oblasti društvenog djelovanja. Za samo dvije godine aktivnog djelovanja, Mreža mladih Hadžići je prepoznata kao veoma uspješna u radu sa mladima na području općine Hadžići, ali i šire.

Muftija sarajevski prof. dr. Enes Ljevaković boravio u službenoj posjeti MIZ Sarajevo

U četvrtak 07. marta 2019. godine u službenoj posjeti Medžlisu islamske zajednice Sarajevo boravio je muftija sarajevski prof. dr. Enes Ljevaković. Predsjednik IO MIZ Sarajevo g. Zahiragić je upoznao muftiju i njegove saradnike sa aktuelnom problematikom u radu MIZ Sarajevo, proteklom Skupštinom MIZ Sarajevo i njenim zaključcima. Glavni imam dr. Musić je naglasio kako sve instance Medžlisa imaju zadatak podizanja svjesti o pripadnosti islamu i instituciji Zajednice i populariziranja učešća u radu i članstva u Islamskoj zajednici posebno kroz rad sa mladima, vjenčanja i dženaze, potenciravši i primjetnu potrebu da se Medžlis aktivira na polju virtualnog svijeta. Također su održani i posebni radni sastanci svih službi medžlisa i muftijstva po resorima kako bi se stekao uvid u aktuelne izvještaje i planove MIZ Sarajevo za naredni period.  Muftija Ljevaković je iskazao zadovoljstvo prezentovanim, pruživši podršku svim projektima MIZ Sarajevo a posebno radu na poboljšanju stanja vjerskog života i aktivnosti koje se poduzimaju na tom planu.