Džemat na Carini: Bogat program u povodu Lejletu-r-regaiba

Mubarek večer Lejletu-r-regaib, protekla je u prelijepoj atmosferi cjelovečernjih ibadeta u džamiji na Carini. Svojim prelijepim učenjem Kur’ana te ilahija i kasida naše duše okrijepio je Mirza Ganić, mujezin Gazi Husrev-begove džamije. Program je nastavljen zajedničkim zikrom, a potom nadahnutim kazivanjem uvaženog hafiza Nedima Botića.