Hutba: Ne budimo sljedbenici tuđih običaja i praznika

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Salavat i selam na Allahovog Poslanika, a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana. Muslimani na ovim prostorima žive i trebali bi da se ponašaju  kako im vjera islam nalaže. Svoju vjeru i običaje moraju u