Hutba: Ne budimo sljedbenici tuđih običaja i praznika

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Salavat i selam na Allahovog Poslanika, a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana. Muslimani na ovim prostorima žive i trebali bi da se ponašaju  kako im vjera islam nalaže. Svoju vjeru i običaje moraju u

Siroče ne ucvili

Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini i pruži ruka pomoći. Uzvišeni Allah nas upozorava: „I siroče ne ucvili.“ (Ed-Duha, 9.) Ibn Kesir kaže: „Nemoj ponižavati i odbijati siroče, nego prema njemu budi dobrostiv i nježan.“ ( str. 1508)