Hutba: Dunjaluk je za četiri vrste ljudi

Zahvala Allahu, dž.š., na svim blagodatima koje nam je podario. Salavat i selam na Božijeg Poslanika, s.a.v.s., njegovu porodicu, ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve sljedbenike islama do Sudnjeg Dana. Muslimani su uvijek bili dobročinitelji i davali su za vjeru islam, ali se nikad nisu rasipali imetkom bespotrebno. Ulagali