Allaha ćeš naći kod bolesnika

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Onome koji stvara šta hoće, Onome kome ništa nije teško, koji nema nikakva nedostatka i mahane i koji je daleko iznad onoga s čim  Ga ljudi poistovjećuju. Salavati i selami neka su Allahovom Poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima. Draga braćo, 21.

Tribina u džematu Soukbunar

MIZ Sarajevo i džemat Soukbunar Vas pozivaju na tribinu, koja će se održati u subotu 31. marta 2018. godine poslije akšam namaza u džamiji Gornji Soukbunar. Gost predavač će biti profesor u GHM hfz. Ammar Bašić! Bujrum, budite naši dragi gosti!

Nemojmo se međusobno mrziti i zavidjeti jedni drugima

Zahvala Allahu, dž.š., Gospodaru svega. Neka je salavat i selam na Vjerovjesnika Muhammeda, s.a.w.s., njegove časne ashabe, njegovu porodicu, šehide islama i sve njegove sljedbenike. Allah, dž.š., nam poručuje: „ Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete!“ /Maide, 8/  Islam nam popisuje da