Predavanje i druženje Ženskog aktiva džemata Teftedarin do

U nedjelju, 25.03.2018. poslije akšam-namaza, upriličeno je redovno predavanje i druženje za sve članice Ženskog aktivizma u džematu Teftedarin do. Vrlo poučno predavanje na temu hidžame i njenog značaja, održala je mr. Amira Ždralović, koja je inače i članica ovog aktiva. Brojne su koristi od ovog predavanja, jer su prisutne