Delegacija MIZ Sarajevo u posjeti Behram-begovoj medresi i MIZ Tuzla

U četvrtak, 08. februara tekuće 2018. godine delegacija MIZ Sarajevo na čelu sa glavnim imamom dr. Ferid-ef. Dautovićem te zamjenikom glavnog imama Malik-ef. Šljivom i pomoćnikom glavnog imama Elvedin-ef. Klisurom, boravila je u službenoj posjeti Behram-begovoj medresi u Tuzli. Behram-begova medresa je inače u posljednjih nekoliko godina prva u vrednovanju