Oni koje Allah, dž.š., voli

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam na  Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.w.s., njegovu porodicu, plemenite ashabe i šehide islama. Allahovo ime El-Veddud znači, Onaj koji je pun ljubavi i koji puno voli. Kod Allaha ima robova koje On voli i oni koji Njega vole. Svaki mu’min

Oni koje Allah, dž.š., ne voli

Hvala Allahu, dž.š., koji nam je objavio Kur’an da po njemu živimo i umiremo. Salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, časne ashabe i šehide islama. Allah, dž.š., ni u jednom trenutku nije iskazao niti je rekao u Kur’anu da mrzi nekoga ili neku od kategorija onih