Bosna je emanet Bošnjaka

Poštovani džemate,  25. novembra, 1943. godine, u  Mrkonjić Gradu, na oslobođenoj teritoriji, narodi BIH su donijeli povijesnu Rezoluciju ZAVBOBiH-a u kojoj je između ostaloga stajalo da narodi Bosne i Hercegovine, kroz svoje političke predstavnike, žele svoju zemlju koja nije zemlja ni jednog naroda, nego zajednička za sva tri naroda, koji