Poslanikovo naslijeđe (13) – Maid-ef. Alađuz
Poziv vjernicima (13) – Zabrana kocke – hafiz Ammar Bašić
Ramazanska priča (14) BESPLATAN ULAZ
Hutba glavnog imama održana u džematu Vogošća 17.05.2019. – “Ramazan je uzdignut objavom Kur’ana u mjesecu ramazanu”

VIJESTI IZ DŽEMATA

EDUKACIJA

PREDSTAVLJAMO DŽEMAT

Naziv džamije/džemata:

Džemat Čengić Vila

Ulica:

Džemala Bijedića do br. 42

Godina izgradnje:

2006

Broj domaćinstava/članova džemata:

2000 domaćinstava / 700 članova IZ

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Avdulah Musić

Imam džemata:

Hafiz Semin-ef. Grabus